Studyflow Taal

Geeft vorm aan vakoverstijgend taalonderwijs

Inhoud

Studyflow Taal bestaat uit de volgende onderdelen: Grammatica, Werkwoordspelling, Spelling, Leestekens, Formuleren, Algemene Taalvaardigheden, Lezen en Woordleerstrategieën. Sinds kort hebben we Woordleerstrategieën uitgebreid met de Flowtrainer; dit is onze oefenomgeving waarin de leerling de nieuwe woorden systematisch oefent en eigen kan maken.

Nederlands is een prachtvak. Kennis van de Nederlandse taal en literatuur vormt een solide basis voor je toekomst, voor een betere onderlinge communicatie en voor een bijdrage aan je culturele, maatschappelijke en persoonlijke vorming. Toch is het vak Nederlands niet altijd even populair op school. Studyflow gelooft in het belang en de meerwaarde van het taalonderwijs. Het vormt een rode draad tussen alle vakken op het voortgezet onderwijs en is de basis voor veel verdere stappen van de leerling in de maatschappij.

Dit zit er in Studyflow-Taal

Belevingswereld
De mate waarin de stof aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen: we bieden teksten en instructies aan die passend zijn bij hun leeftijd en niveau.

Aansluiting actualiteit
De mate waarin de stof aansluit bij de actualiteit: digitale stof kan eenvoudig ververst en aangepast worden. En dat doen we ook.

Relevantie
De zingeving die de auteurs aan de methode geven door op een voor de leerling aansprekende manier uit te leggen, waarom een bepaald onderdeel belangrijk is.

Gamification en spelelementen
We hebben gamification en spelelementen in de methode verwerkt zodat de leerling op een leuke manier gemotiveerd wordt om te blijven oefenen.

Adaptief
Op basis van de resultaten rekent het programma uit welke vrijstellingen een leerling verdient. De leerling krijgt daardoor een unieke, eigen leerroute. Daarnaast kan door een ‘snelle route’ op eigen tempo gewerkt worden binnen het programma. Tijdens het oefenen past de methode, aan de hand van de antwoorden van de leerling, de moeilijkheidsgraad en het aantal oefenopgaven aan. Hierdoor sluit de lesstof aan op het niveau en tempo van de leerlingen en kunnen zij direct leren van fouten.

Ondersteuning
De adviseurs van Studyflow staan samen met de helpdesk voor u klaar. Zo kunnen wij helpen om optimaal gebruik te maken van de uiteenlopende mogelijkheden van de methode.

Advies en proeflicenties Contact