Leerlijnen en inhoud

Leerlijnen en inhoud

Als volledige rekenmethode bieden we leerlijnen op diverse niveaus aan. Leerlingen kunnen zo op het voor hen passende niveau aan de slag gaan.

De 2A leerlijn hebben we speciaal gemaakt voor leerlingen met een achterstand. Met veel herhaling en een rustige opbouw van de moeilijkheidsgraad worden leerlingen naar een hoger niveau gebracht.

De 2F leerlijn begint met een aantal basis hoofdstukken waarin basisschoolstof wordt herhaald. Dit helpt leerlingen vanuit het niveau waarmee ze vanaf de basisschool binnenkomen toe te werken naar beheersing van het 2F niveau. Ook wanneer ze met een achterstand beginnen.

De 3F leerlijn is met name geschikt om rekenlessen in te richten voor de onderbouw HAVO. Rekenvaardigheid is daar niet altijd op niveau. Met Logisch Rekenen kan je toch borgen dat leerlingen in korte tijd op het 3F niveau zitten.

Makkelijk wisselen tussen leerlijnen
Het voordeel van Logisch Rekenen is dat je makkelijk kunt wisselen tussen leerlijnen. Dus elke leerling kan altijd werken op het niveau dat past. Zelf als dit per hoofdstuk anders zou moeten zijn. Voortgang in de diverse niveaus blijft bewaard.