Focus op begripsvorming

Focus op begripsvorming

Rekenen wordt een stuk makkelijker wanneer leerlingen begrijpen waar ze mee bezig zijn. In Logisch Rekenen dus geen truukjes, maar inzicht in hoe de onderliggende concepten echt werken. Deze concepten maken we inzichtelijk door het gebruik van visuele modellen die steeds terug komen. Zo voorkomen we verkokering en zorgen we er voor dat leerlingen de samenhang en structuur in het curriculum zien. Een bijkomend voordeel daarvan is dat leerlingen kunnen voortbouwen op de kennis die ze hebben opgedaan bij vergelijkbare onderwerpen. En dat ze de kennis makkelijker kunnen toepassen in nieuwe situaties, bijvoorbeeld bij andere vakken.

Daarnaast is door de sterke nadruk op visuele modellen de taligheid van de methode beperkt en kunnen leerlingen de uitleg makkelijker begrijpen.