Beste aansluiting PO

Beste aansluiting PO

Achterstanden en misconcepten op het gebied van rekenen ontstaan vaak in het PO. Logisch Rekenen is daarom de rekenmethode die voor leerlingen de beste aansluiting geeft op het basisonderwijs. Dat komt omdat we samenwerken met mensen uit het PO en precies weten wat leerlingen al geleerd hebben. We begrijpen goed hoe het curriculum in elkaar zit en welke didactiek er wordt gebruikt.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over de aansluiting van PO op het VO hebben we vastgesteld welke kennis nodig is om goed van start te kunnen gaan. Dit is soms kennis die niet in het curriculum is opgenomen. Daarnaast weten we op welke onderdelen leerlingen vaak uitvallen en besteden we hier extra aandacht aan.

Bij uitval blijven we niet herhaald oefenen, maar wordt gekeken naar de onderliggende begripsvorming. Wanneer die onvoldoende is, wordt daar aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld; wanneer een leerling uitvalt op metriek stelsel, omdat begrip van het tientallig stelsel onvoldoende is, zal er vaak ook uitval zijn op basisbewerkingen. We pakken die daarom ook opnieuw aan.