Basis voor vakoverstijging

Basis voor vakoverstijging

Rekenvaardigheden gebruik je niet alleen bij het vak Rekenen. Juist ook in andere vakken moeten leerlingen dit (onbewust) gebruiken.

Wanneer er aparte rekenlessen gegeven worden heb je als docent meer tijd om ook aan de transfer naar andere vakken aandacht te geven. De visuele modellen ondersteunen de transfer, waardoor je leerlingen bij vakken als wiskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, biologie of aardrijkskunde beter hun rekenvaardigheden kunnen toepassen. Een win-win situatie voor iedereen op school.