Meer dan rekenen voor de toets

Meer dan rekenen voor de toets

Logisch Rekenen is op meer gericht dan te oefenen om een toets te halen. We kijken juist verder naar de toekomst van de leerlingen, waarin ze met hun rekenvaardigheid op andere manieren aan de slag moeten.

Probleem oplossen
Het wordt ook steeds belangrijker dat leerlingen rekenen kunnen gebruiken om problemen op te lossen. Ze hebben het namelijk nodig om er creatief gebruik van te kunnen maken. Immers in de dagelijkse praktijk komt het niet in zulke mooie pakketjes als opgaven in een lesboek. Daarom is het zo belangrijk om de opgaven niet in a,b,c op te delen. Maar ook stof aan te bieden waar ze langer over na moeten denken, en nog niet alles is voorgekauwd.

Het leren werken met contextopgaven wordt op een natuurlijke manier opgebouwd in de methode. Maar er zijn ook speciale hoofdstukken waarin extra aandacht wordt besteed aan probleemoplossingsstrategieën. Deze worden met contexten over de verschillende onderwerpen en domeinen heen geoefend. Zo worden onder andere de technieken als het maken van een tekening, gegevens op een rijtje zetten of terugkijken naar de vraag aangeboden en geoefend.

Vakoverstijging
Rekenvaardigheden gebruik je niet alleen bij het vak Rekenen. Juist ook in andere vakken moeten leerlingen dit (onbewust) gebruiken.

Wanneer er aparte rekenlessen gegeven worden heb je als docent meer tijd om ook aan de transfer naar andere vakken aandacht te geven. De visuele modellen ondersteunen de transfer, waardoor je leerlingen bij vakken als wiskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, biologie of aardrijkskunde beter hun rekenvaardigheden kunnen toepassen. Een win-win situatie voor iedereen op school.