Zelfstandig aan de slag

Zelfstandig aan de slag

Het programma is zo ingericht dat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Elke paragraaf begint met een makkelijk leesbare uitleg, waarna er ruim voldoende oefenmateriaal wordt aangeboden om de uitleg te verwerken en de stof eigen te maken. Bij elke vraag wordt vraag-specifieke feedback gegeven waarin teruggegrepen wordt op de modellen uit de uitleg. Zo krijgt een leerling de mogelijkheid om te leren van zijn fouten.

Stepsysteem
De lesstof is opgebouwd uit kleine behapbare stappen, die didactisch gezien oplopen in moeilijkheid. Daarbij kan een leerling pas naar de volgende stap wanneer hij heeft aangetoont voldoende beheersing te hebben van de huidige leerstap. Wanneer een leerling toch vastloopt in de oefeningen ontstaat er een struikelblok waarna de leerling automatisch terugverwezen wordt naar de uitleg. Als docent krijg je hiervan ook een melding in het voortgangs dashboard.