Volledige ontzorging

Volledige ontzorging

Er zijn nieuwe verplichtingen vastgesteld om het rekenniveau van leerlingen zonder wiskunde te waarborgen, omdat de rekenvaardigheden niet binnen het wiskunde examen getoetst kunnen worden.

Voor scholen betekent dit het volgende:
Er moet een programma van toetsing en afsluiting (PTA) opgesteld worden.
Rekenen moet worden afgetoetst via één of meerdere schoolexamens.
Leerlingen moeten niveau 2F of 3F behalen, 2A, 2ER en 3ER komen te vervallen.
Zie voor de volledige informatie SLO.

Onze oplossing is een volledig pakket:
Lesmethode waar leerlingen zelfstandig mee kunnen werken of waarmee je
in kleine groepen remediërende lessen kan geven
Complete afdekking referentieniveaus
Met heel weinig tijd leerlingen in de gaten houden en ondersteunen
SE’s op niveau af te toetsen
Template PTA

Kortom complete ontzorging & voldoen aan de nieuwe eisen.