Nieuwe regelgeving

Nieuwe regelgeving

De landelijke rekentoets zal vanaf schooljaar ‘20-’21 niet meer worden afgenomen. In plaats daarvan zijn er nieuwe verplichtingen gekomen om de rekenniveaus te borgen. De nieuwe richtlijnen zijn terug te vinden in deze handreiking van het SLO.

De belangrijkste punten zijn:
Alle leerlingen, ook zwakke rekenaars, moeten het juiste rekenniveau 2F of 3F behalen. De niveaus 2A, 2ER en 3ER hebben geen wettelijke status en komen te vervallen
Voor leerlingen zonder wiskunde in het eindexamenpakket (±15% vmbo, ±5% havo) moet een PTA opgesteld worden om het niveau te borgen.
Leerlingen zonder wiskunde moeten een SE rekenen afleggen en het SE-cijfer wordt op het diploma vermeld.