Motiverend

Motiverend

Rekenen is niet altijd leuk, maar we proberen het zo leuk mogelijk te maken. Het meest in het oog springend zijn de gamification elementen die zeer motiverend werken. Onze avatar bij rekenen, de vis, heeft veel fanatieke fans. Hoe meer inzet een leerling toont en hoe meer kennis hij vergaard, hoe leuker de vis aangekleed kan worden. Daarnaast kunnen leerlingen in het klassen scherm de ontwikkeling van hun vis vergelijken met die van andere klasgenoten, waardoor gezonde competitie ontstaat.

Logisch Rekenen werkt vanuit het idee van doel, pad en positie. Dat zie je onder andere terug in de Kenniskaart. Hier is de lesstof in behapbare doelen neergezet en zie je als docent en leerling hoe vooruitgang wordt geboekt en wat je moet doen om het volgende doel te behalen. Zo is het stepsysteem zo ontworpen dat het uitdaagt om het volgende level te bereiken.

Fouten maken zien we als een belangrijk onderdeel van het leerproces. Dit proberen we niet af te straffen, maar juist positief te benaderen. Dat doen we door het aan te kleden met gekke gifjes, die motiveren om weer door te gaan.