Inzichtelijke dashboarding

Inzichtelijke dashboarding

Leerlingen zonder wiskunde hebben vaak een verschillend startniveau. Om dit vast te stellen worden instap- en voorkennistoetsen aangeboden. Daaruit blijken de hiaten waarop een leerling zich kan focussen. Aan de hand van dezelfde toetsen kunnen vrijstellingen worden gegeven voor de onderwerpen die al beheerst worden.

Hoever leerlingen zijn, wat ze goed en minder goed beheersen en waarvoor ze vrijstelling hebben gekregen kan je makkelijk volgen in ons overzichtelijke voortgangs dashboard.
Naast snel overzicht kan je hier inzoomen op de onderdelen die interessant zijn, bijvoorbeeld op struikelblokken waar leerlingen op vastlopen. Dit inzoomen kan tot op vraagniveau zodat je fout patronen kan herkennen in de antwoorden die leerlingen hebben gegeven. Ook zie je in één oogopslag of meerdere leerlingen dezelfde onderwerpen moeilijk vinden, waardoor je snel een groepje kan vormen om extra uitleg of een verlengde instructie te geven.

In de activiteitentabel kan je zien wanneer leerlingen hebben gewerkt, hoe lang ze hebben gewerkt en hoeveel ze hebben gedaan. Dit is een makkelijk stuurinstrument om de inzet van leerlingen inzichtelijk te maken.