Basis voor schoolsucces

Basis voor schoolsucces

Leerlingen die zwak zijn in rekenen kiezen vaak bewust geen wiskunde in hun pakket. Terwijl een goed niveau van rekenvaardigheid vaak belangrijk is bij andere vakken op school.

Logisch Rekenen biedt de mogelijkheid om leerlingen te laten oefenen met hun hiaten. Daarnaast is er in het programma extra aandacht voor contextopgaven en situaties die leerlingen bij andere vakken kunnen tegenkomen. Er wordt expliciet aandacht besteed aan probleemoplossingsstrategieën en Logisch Rekenen bevat eindexamenvragen uit andere vakken om de transfer naar die vakken makkelijker te
maken.

Deze extra aandacht voor rekenen in andere vakken zorgt er voor dat leerlingen meer succeservaringen hebben bij die andere vakken.