Uitgebreide toetsing

Uitgebreide toetsing

In Logisch Rekenen zitten uitgebreide toetsmogelijkheden voor verschillende situaties:

    1. Aanvangsniveau bepalen: Er zitten diverse instaptoetsen in het programma waarmee je per onderwerp inzicht krijgt in het niveau van een leerling. Deze toetsen focussen op het begin, midden of de volledige leerlijn. Op basis van de hiaten en sterke punten kan je vrijstellingen geven. Ook kan je voorkennistoetsen aanzetten, die een leerling bij succesvolle afronding het hoofdstuk laten overslaan.
    2. Voortgang monitoren: Logisch Rekenen bevat methode toetsen die je in staat stellen om de voortgang per hoofdstuk of over verschillende hoofdstukken heen te monitoren. Hiermee kan je cijfers genereren voor het rapport.
    3. (Eind)niveau bepalen: Om te zien of een leerling een bepaald niveau heeft behaald kunnen niveau toetsen worden afgenomen op niveau 1F, 2A, 2F en 3F. Deze toetsen zijn geënt op de officiële rekentoets qua opbouw en manier van bevragen. Daarnaast hebben we ook 40 minuten varianten van de niveau toetsen die binnen een lesuur afgenomen kunnen worden.
    4. SE’s afnemen: Leerlingen die geen wiskunde in het eindexamenpakket hebben moeten een rekenen SE afleggen. Toetsen die je hiervoor kan gebruiken zitten in het programma.