Onderwijs op afstand - Gamification

Onderwijs op afstand - Gamification

In deze periode is het voor scholen noodzakelijk om leren op afstand te faciliteren. Waar motivatie in de klaslokalen soms al lastig te behouden is, is dat met leerlingen in de thuisomgeving des te uitdagender. Gamification is een uitstekende manier om leerlingen in online leeromgevingen uitgedaagd en betrokken te houden. Hoe zorgt Studyflow dat leerlingen ook op afstand betrokken blijven bij hun eigen leerproces?

Studyflow is zo opgezet dat je in stappen naar de beheersing van de paragraaf toewerkt. Hierin wordt eerst toegewerkt naar tussenstappen (de sterren) met als einddoel het behalen van de paragraaf. Per paragraaf is heel zorgvuldig bepaald hoeveel vragen er beantwoord moeten worden voor een ster, en hoeveel sterren er behaald moeten worden om de paragraaf af te ronden. Sterren vormen hierdoor een gemakkelijk te behalen doel. Onze filosofie is dan ook dat onze methoden voor alle leerlingen succeservaringen bieden.

Levels

Wanneer alle sterren in een paragraaf zijn behaald, krijgen leerlingen ‘ervaring’ en muntjes uitgekeerd. Met genoeg ervaring gaan leerlingen een level omhoog. Zelfs als niet alle leerlingen op dezelfde leerlijn werken, kunnen zij zichzelf aan de hand van hun levels toch spiegelen aan hun klasgenoten.

Avatars

Ervaring, levels en muntjes zijn natuurlijk pas iets waard als je er iets mee kunt. In Studyflow kunnen leerlingen zelf naar eigen inzicht een avatar ontwikkelen. Aan de hand van het level van de leerlingen wordt bepaald welke uitbreidingen beschikbaar zijn voor hun vis of vogel. Met hun behaalde muntjes kunnen zij deze dan kopen. Tijdens het leren in Studyflow, en in het klassenoverzicht, zien zij hun avatar terugkomen. Hun harde werk wordt dan gereflecteerd in deze avatar, en geeft een gevoel van verbondenheid en trots wanneer ze deze kunnen vergelijken met die van hun klasgenoten.