Werken op eigen niveau

Werken op eigen niveau

Studenten op het MBO komen uit alle windstreken qua vooropleiding. Daardoor kan het niveau in een klas heel verschillend zijn en dat is een uitdaging voor de docent.

Logisch Rekenen biedt hiervoor eenvoudige hulpmiddelen:

  1. Aanvangsniveau bepalen en daarop handelen
   Met behulp van instap & voorkennistoetsen kan je het niveau van de studenten bepalen. Je kunt de studenten direct individueel aan de slag laten gaan met de onderwerpen die ze lastig vinden. Je kunt ook, op specifieke onderwerpen die door een grote groep nog niet beheerst worden, klassikaal ingaan. Dit met extra of eigen uitleg.
  2. Stapsgewijs door de leerstof
   De studenten gaan stap voor stap door de verschillende hoofdstukken en opdrachten tot het wordt beheerst. Loopt een student vast, dan wordt er een melding gegeven dat de uitleg nog een keer doorgenomen moet worden. Pas wanneer voldoende opdrachten correct beantwoord zijn kan doorgegaan worden naar het volgende niveau.
  3. Verschillende leerlijnen
   Logisch Rekenen brengt studenten naar het eindniveau 2F of 3F. Afhankelijk van hun kunnen kan er gewisseld worden tussen verschillende leerlijnen die juist meer of minder tempo maken.