Prestaties studenten volgen

Prestaties studenten volgen

De instroom van nieuwe studenten brengt de behoefte met zich mee om het niveau en eventuele hiaten vast te stellen. Niet iedereen heeft hetzelfde pakket nodig en niet iedereen extra aandacht. Hoe bepaal je wie wat zou moeten krijgen?

Om dit vast te stellen worden instap- en voorkennistoetsen aangeboden. Daaruit blijken de hiaten waarop een student zich kan focussen. Aan de hand van dezelfde toetsen kunnen vrijstellingen worden gegeven voor de onderwerpen en hoofdstukken die al beheerst worden en mogen worden overgeslagen.

Voortgangs dashboard
Hoever studenten zijn, wat ze goed en minder goed beheersen en waarvoor ze vrijstelling hebben gekregen kan je makkelijk volgen in ons overzichtelijke voortgangs dashboard.
Naast snel overzicht kan je hier inzoomen op de onderdelen die interessant zijn, bijvoorbeeld op struikelblokken waar studenten op vastlopen. Dit inzoomen kan tot op vraagniveau zodat je fout patronen kan herkennen in de antwoorden die studenten hebben gegeven. Ook zie je in één oogopslag of meerdere studenten dezelfde onderwerpen moeilijk vinden, waardoor je snel een groepje kan vormen om extra uitleg of een verlengde instructie te geven.

Activiteitentabel
In de activiteitentabel kan je zien wanneer studenten hebben gewerkt, hoe lang ze hebben gewerkt en hoeveel ze hebben gedaan. Dit is een makkelijk stuurinstrument om de inzet van studenten inzichtelijk te maken.