Lesmateriaal

Lesmateriaal

Leerlijnen
In Logisch Rekenen worden voor het MBO 3 leerlijnen aangeboden. Afhankelijk van het instroom- en gewenste uitstroomniveau kan met de leerlijnen gewisseld worden.

Voor studenten op niveau 1 en de zwakke leerlingen op niveau 2 hebben we een speciale 2A/2F leerlijn, die extra tussenstappen heeft op weg naar het eindniveau. Voor niveau 3 hebben we een 2F leerlijn en voor niveau 4 een 3F leerlijn.

Begripsvorming
Alle leerlijnen beginnen met een aantal basis hoofdstukken om te zorgen dat de onderliggende begripsvorming goed zit. Voor alle leerlijnen geldt dat er ruim voldoende oefenmateriaal is en dat studenten oefenen tot beheersing, voordat ze de volgende leerstap mogen zetten.

Domeinen of onderwerpen
Binnen de leerlijn kan de keuze gemaakt worden om vanuit de domeinen te werken of een doorlopende opbouw te gebruiken aan de hand van onderwerpen. Dan volgen aan het einde ook hoofdstukken die meer domeinoverstijgend zijn.