Gemotiveerde studenten

Gemotiveerde studenten

Wanneer je op de middelbare school niet mee kan komen in de rekenlessen, vergaat het plezier in het vak je vaak. Studenten zijn dan minder gemotiveerd en dat zie je terug in de resultaten. Voor MBO studenten komt daar nog bij dat ze gericht op hun beroep bezig willen zijn, terwijl rekenen ook daarvoor belangrijk is. En dat rekenen niet meetelt voor het diploma draagt ook niet bij aan de motivatie van studenten.

Om het plezier terug te brengen is de Logisch Rekenen gericht op snelle succeservaringen voor de student. Dat begint bij het starten op het juiste niveau en het oefenen in kleine stapjes totdat de leerstof wordt beheerst. Daarnaast is het hele platform ontwerp gemaakt met motivatie in het achterhoofd. Er zit zodoende veel feedback en feedforward in, zodat de student weet waar hij staat en wat hij nog moet doen om een doel te behalen.

We hebben diverse gamification elementen toegevoegd, waarvan de avatar/vis met bijbehorende winkel en klassen scherm het meest in het oog springt. Ook MBO studenten waarderen dit element nog steeds zeer.