Beroepscontexten

Beroepscontexten

De MBO student is graag met zijn beroep bezig en vindt generiek rekenen vaak minder belangrijk. Maar binnen de beroepen is rekenen, dikwijls op specifieke onderdelen, een essentiële vaardigheid.

De transfer van het generieke rekenen naar rekenen in de beroepscontext verloopt niet altijd even goed. Dat wordt bemoeilijkt door het feit dat de beroepscontexten sector, opleiding en soms zelfs regio specifiek zijn.

Binnen de leerlijnen van Logisch Rekenen wordt extra aandacht besteed aan het probleem oplossen. Daarmee wordt het zelf leren denken gestimuleerd en daarmee de transfer naar vakrekenen. Dan wordt ook niet alles netjes als een abc-vraag weergegeven.

Vanaf schooljaar ‘21-'22 zal binnen Logisch Rekenen de mogelijkheid worden aangeboden om als docent zelf die beroepscontexten te kunnen maken. Die kan je dan verweven of toevoegen aan de bestaande generieke rekenopdrachten.