Leerlijnen

Beproefd door ROC's

In Logisch Rekenen worden verschillende leerlijnen aangeboden die leerlingen naar de niveaus 2A, 2F en 3F toe laten werken.

Afhankelijk van het niveau raden we de volgende leerlijnen aan:

    • VMBO Basis/Kader: De 2A/2F leerlijn. In deze speciale leerlijn wordt extra aandacht besteed aan het herhalen van de basisschool stof. De leerling begint rustig en er ligt focus op snelle succeservaring.
    • VMBO GL/TL: De 2F leerlijn.
    • HAVO: De 3F leerlijn. Al speelt verborgen laag gecijferdheid soms een rol. Dan is het in kaart brengen van probleemgebieden en daar gericht mee aan de slag gaan belangrijk. Voor deze leerlingen kan eventueel geschakeld worden tussen de 2F en 3F leerlijn om in een rustiger tempo naar het eindniveau te werken.
    • VWO: De 3F leerlijn.

Aansluiting basisonderwijs
In de opzet van de leerstof maken we gebruik van onze kennis van het PO en sluiten we qua didactiek hier naadloos op aan. We weten door ons onderzoek waar de lastige punten zitten in de aansluiting en besteden hier extra aandacht aan in de basis hoofdstukken. De eventueel onbegrepen stof van de basisschool wordt zó aangeboden dat er zelfvertrouwen en een stevige basis ontstaat om mee aan de VO-stof te beginnen.

Makkelijk wisselen tussen leerlijnen
Met een licentie Logisch Rekenen heb je toegang tot alle 3 de leerlijnen en hier kan je kosteloos tussen wisselen. Een leerling die wat meer uitdaging aan kan kan zo makkelijk op een hogere leerlijn gezet worden en leerlingen die wat meer moeite ervaren kunnen eerst aan de slag met een makkelijkere leerlijn.