Altijd up to date

Altijd up to date

Rekenen neemt een belangrijke plaats in op het MBO. In het laatste voorstel van o.a. OC&W en de MBO-raad gaat het zelfs meetellen voor het diploma. Ze stellen ook nieuwe regels en eisen voor. Zie hier.

Het voorstel behelst het volgende:

    • De bestaande referentieniveaus worden zodanig herijkt dat er passende rekeneisen per mbo-niveau komen;
    • Er komt extra aandacht voor trainingen voor docenten met betrekking tot de nieuwe rekeneisen en het lesgeven hierin;
    • Lesgeven met gebruik van voor de student herkenbare beroeps- en burgerschap contexten wordt gestimuleerd;
    • Er komt een apart orgaan dat voor alle ROCs instellingsexamens zal gaan maken.

Wij volgen het nieuws op de voet en de ontwikkelingen hebben onze aandacht. De opzet van Logisch Rekenen is zo dat eenvoudig en flexibel ingespeeld kan worden op voorgenomen wijzigingen.