Functionele gecijferdheid

Logisch Rekenen is gebouwd vanuit gezamenlijk lesontwerp met het MBO.

Logisch Rekenen is gebouwd vanuit gezamenlijk lesontwerp met het MBO

Van de tekentafel zo de klas in en van de klas weer de tekentafel op!

We zijn ons materiaal voor Logisch Rekenen – MBO nu ruim twee jaar aan het uitproberen en doorontwikkelen. Met docenten uit het MBO voeren we een cyclisch traject van gezamenlijk lesontwerp uit. Dit levert praktisch en functioneel materiaal op waar de leefwereld van de studenten en de af te leggen leerroutes centraal staan. Ons lesmateriaal is vanaf de tekentafel direct het klaslokaal in gegaan en ideeën vanuit het klaslokaal zijn weer verder uitgewerkt op de didactische tekentafel.

Studenten met minder rekenervaring voelen zich vrijer!

Bij de studenten die met het lesmateriaal gewerkt hebben lijkt de angst voor het moeten leveren van de rekenprestatie naar de achtergrond te schuiven. Zij ontdekken hoeveel zij al wel kunnen op rekengebied doordat zij op het moment dat ze iets moeten uitrekenen dat op hun eigen manier mag en betekenis voor henzelf heeft. Deze studenten ervaren in de thematische lessen dat het functionele proces van het rekenen centraal staat en de weg naar een oplossing van groot belang is. De studenten ervaren dat écht begrip belangrijker is dan snel sommen foutloos kunnen uitrekenen. Er is weer tijd om te mogen nadenken en fouten te maken.

blog-whats-in-it-for-me-echt begrip-studyflow

We zien bij de studenten die het lesmateriaal hebben uitgeprobeerd dat ze het als prettig ervaren dat de onderlinge niveauverschillen in rekenen ondergeschikt lijken te worden. Ze benoemen dat ze meer van elkaars vaardigheden kunnen profiteren. Vaardigheden van elkaar inzetten in het proces waar iedereen van kan profiteren levert een prachtige synergie van vaardigheden en talenten op in het klaslokaal. De insteek via de maatschappelijke contexten zorgt dat niemand een voorsprong of achterstand heeft bij het begin. Samen kijken naar wat de gecijferde situatie van je vraagt, het uitpluizen van het belang voor jezelf is leuk en leerzaam.

‘What’s in it for me?’ krijgt binnen rekenen op het MBO echt handen en voeten!

Met de nieuwe rekeneisen wordt de stap gemaakt van ‘werken aan het rekenniveau’ naar ‘het laten groeien van de kwaliteit van de gecijferdheid van studenten’. Voor de rekendocenten die de afgelopen jaren rekenlessen hebben verzorgd gaat er daarmee veel veranderen.

blog-whats-in-it-for-me-zelfvertrouwen-motivatie-studyflow

In de rekenlessen waarin al met ons lesmateriaal is gewerkt zien we de sfeer veranderen. Er ontstaat een plezierige werksfeer door het centraal stellen van het functionele van de gecijferdheid én door het werken aan begrip. Doordat we het rekenen echt functioneel maken komt het rekenen heel dicht bij de student. Zo ontstaan de mooiste rekengesprekken in de les, niet alleen over het rekenen zelf maar ook over de maatschappelijk component. Met een reken-wiskundige bril op ontwikkelen de studenten niet alleen hun rekenvaardigheden, maar krijgen ze ook nieuwe inzichten in voor hen belangrijke elementen van de maatschappij, waardoor zij straks beter kunnen functioneren in die gecijferde wereld. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een financieel plaatje voor het huishouden of het beoordelen van desinformatie. De populaire kreet onder jongeren: ‘What’s in it for me?’ krijgt zo binnen rekenen op het MBO echt handen en voeten!