Nieuwe rekeneisen voor het MBO

Nieuwe rekeneisen voor het MBO

Rekenen wordt met ingang van schoolseizoen 2022/2023 een verplicht onderdeel van het MBO-diploma en moet beter aansluiten bij het persoonlijke en professionele leven van studenten. Het gaat om functionele gecijferdheid, zodat studenten succesvol kunnen meedoen aan onze complexe samenleving.

Concreet zijn dit de vernieuwingen

  • Betere aansluiting bij de leefwereld van studenten met deze thema’s: studie en werk, wonen, vrije tijd, vervoer en burgerschap.
  • Het vak Rekenen kent vijf functionele domeinen, met daaronder de ondersteunende vaardigheden.
   • De vijf functionele domeinen zijn: 1. Grootheden en eenheden, 2. Oriëntatie in 2D en 3D wereld, 3. Verhoudingen herkennen en gebruiken, 4. Procenten gebruiken, 5. Omgaan met kwantitatieve informatie.
  • De functionele domeinen zijn uitgewerkt in descriptoren die voor elk van de niveaus (MBO2, 3 en 4) zijn beschreven.
  • Geen eisen voor entree opleidingen. Wel een aanbeveling voor doorgaande rekenontwikkeling op maat en het streven om toe te werken naar de eisen voor niveau 2.
  • Optimale aandacht voor de functionele gecijferdheid van studenten. Rekenen waar ze in hun dagelijkse praktijk ook echt iets aan hebben!

Wil je meer advies?

Een stukje tekst over demos en andere dingen om wat context te geven aan de CTA.

Leave a Reply