Voldoe aan de nieuwe MBO rekeneisen

Update rekenen in het MBO

Help! Hoe voldoe ik volgend jaar al aan alle nieuwe rekeneisen voor het MBO diploma?

Disclaimer: de invoering van deze rekeneisen is met een jaar uitgesteld tot start '22-'23. Je kunt wel al in '21-'22 al aan de slag met het lesmateriaal.

De exacte exameneisen zijn nog in de maak en jij moet dít schooljaar toch al op zoek naar een rekenmethode waarvan je zeker weet dat deze alle nieuwe rekeneisen afdekt.

Ingrijpende veranderingen

En de veranderingen zijn groot. Het ministerie van OCW, de MBO Raad en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, zijn het erover eens: goed kunnen rekenen is essentieel voor de MBO student. Rekenen wordt daarom een verplicht onderdeel van het MBO diploma. De Expertgroep Herijking Rekeneisen bepaalt bovendien dat het rekenonderwijs én het instellingsexamen beter moeten aansluiten bij het persoonlijke en professionele leven van studenten.

Dit onderwijs vereist:

  • Specifiek gebruik van de rekenvaardigheid binnen de thema’s 'studie en werk', 'wonen', 'vrije tijd', 'vervoer' en 'burgerschap'.
  • Focus op denkactiviteiten en handelingen zoals probleemoplossen en een rekenplan.

Om rekenen relevant en interessant te maken is het belangrijk dat je niet spreekt over “20 snoepjes verdelen over 5 mensen” maar bijvoorbeeld over “omdat mensen op het evenement 5 uur aanwezig zijn drinken zij ongeveer 6 glazen frisdrank, maar als het warm is tot wel 8 glazen. Hoeveel meer frisdrank moet er dan ingekocht worden?”. Zo daag je horeca-studenten uit om zelf na te denken over de oplossingsrichtingen.

De bal ligt nu bij MBO scholen en deels bij uitgevers. De toepassing van rekenen in het persoonlijke en professionele leven moet namelijk verankerd worden. Dit in het rekenbeleid en in een passende lesmethode. Een grote bal dus. En er is flinke haast nodig, want de nieuwe eisen gelden al voor studenten die in schooljaar ‘21-’22 starten.


Hoe ga je dit aanpakken?

Om je onderwijs aan te passen aan de nieuwe eisen vind je hieronder een vragenlijst. Deze helpt je om op een rij te zetten wat belangrijk is voor jullie instelling.

Wat zijn je randvoorwaarden?

  • Hoe organiseer je het onderwijs? Zijn er aparte rekenuren, zijn die verplicht, werken studenten zelfstandig, etc.?
  • Laat je studenten werken in een vaste, vooraf vastgestelde planning of in een individueel tempo?
  • Hoe ga je om met de niveauverschillen tussen studenten?
  • Zijn er meer vakken binnen de opleiding waarin rekenen een sterke rol speelt? En hoe moeten deze vakken op elkaar aansluiten?

Hoe ga je naar rekeneisen-proof?

  • Hoever staat je huidige rekenonderwijs af van de nieuwe rekeneisen? Welke stappen moet je nemen?
  • Wil je bij de huidige methode blijven met een nieuwe editie, of is dit het moment om opnieuw te kijken welke methode het beste past in de nieuwe situatie?
  • Verwacht je dat de veranderingen van rekendomeinen naar thema’s mogelijk zijn binnen het huidige ‘methode-dna’?
  • Zijn de contexten in het lesmateriaal al ‘echt’ genoeg of zijn grote aanpassingen nodig?
  • Hoe beroepsspecifiek wil je de toekomstige professional leren rekenen? Op sector, beroepsgroep of beroepenniveau?

Hoe ben je op tijd?

  • Ontwikkel je zelf lesmateriaal of gebruik je educatieve auteurs/uitgevers?
  • Hoe zenuwachtig ben je of je op tijd klaar bent voor alle veranderingen?
  • Wat wil je zien of ervaren om je zeker te voelen dat een methode je goed helpt te voldoen? En wanneer wil je die zekerheid?
  • Hoeveel voorbereidingstijd en ondersteuning hebben docenten nodig om te werken met een nieuwe methode of editie?

Wat betekent dat voor een methode?

  • Wil je al het lesmateriaal en de toetsing los of bij elkaar organiseren?
  • Hoe sta je tegenover de mogelijkheden van digitaal materiaal?
  • Hoe belangrijk is het dat studenten op papier kunnen werken?
  • Welke eisen stel je aan de didactiek van de methode?
  • Hoe belangrijk is gebruiksgemak?
  • Hoe snel moeten docenten en studenten thuis zijn in de methode?
  • Hoe belangrijk is de mogelijkheid tot direct contact met de uitgever voor antwoorden, hulp of gezamenlijke oplossingen?
  • Hoe belangrijk is de prijs van de methode? En wat mag het totaal voor een student kosten?

‘Het MBO kan rekenen op Studyflow’

Ben je nieuwsgierig naar de methode die voldoen zeker mogelijk maakt? Met plezier stellen we ons voor:

Marktleider rekenmethoden
Studyflow is jarenlang marktleider op het gebied van grotendeels digitale rekenmethoden. De student stapt in op zijn eigen niveau, ook als dat onder 1F ligt. Wat volgt is een persoonlijk of klassikaal leerpad tot en met MBO 4. Het pad is bezaaid met positieve en grappige beloningen om aan het zelfvertrouwen van studenten te bouwen. Tegelijkertijd dagen we studenten uit om zelf te zoeken naar oplossingen.
Overigens, docenten en studenten ervaren werken met Studyflow als eenvoudig. Dat komt door de gebruiksvriendelijke (digitale) leeromgeving, de toegankelijkheid van hulpbronnen, en de logische opbouw en visuele herkenbaarheid van de lesstof.

Dezelfde didactische uitgangspunten
De didactische uitgangspunten van nieuwe rekeneisen stemmen overeen met die van ons. Want naast kale beheersing is Studyflow al helemaal gericht op het begrip en de toepassing van rekenvaardigheden in het hedendaagse persoonlijke leven. We hoeven alleen nog maar extra beroepsspecifieke oefening van die vaardigheden toe te voegen. Een behapbare focus, want de digitale en blended rekenomgeving is hier al helemaal op voorbereid. Bovendien werkt ons team van eigen didactici iteratief en snel. Zo helpen we het MBO te voldoen aan de nieuwe eisen. Dit jaar nog, inclusief last minute wijzigingen in de exameneisen. Kortom, ‘het MBO kan rekenen op Studyflow’.


Zien is geloven

We vinden het nog mooier beroepspecifiek lesmateriaal te maken op basis van de ideeën van MBO docenten en scholen. Jullie weten als geen ander waar de meeste studenten over struikelen in de toepassing en wij zijn experts in het maken van rekenmethoden.

Het hoeft niet, en tegelijkertijd wel gaaf als je bijdraagt aan ‘MBO kan rekenen op Studyflow’. Daarmee krijg je nog meer bewijs dat wij snel en goed materiaal maken. Al in twee weken na aanlevering van een struikelblok laten we je tijdens onze afspraak jouw lesmateriaal zien. Heb je geen eigen struikelblok, dan laten we je gewoon andere voorbeelden zien. Op naar zekerheid.


En draag je graag bij aan goed rekenonderwijs voor het MBO, én wil je jouw inbreng meteen vertaald zien in passend lesmateriaal?

Leave a Reply