Nationaal Programma Onderwijs

Header Nationaal programma onderwijs

Nationaal programma onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

Vraag nú subsidie aan om taal -en rekenachterstanden snel weg te werken

De onderwijsinspectie constateert in haar jaarlijkse ‘Staat van het onderwijs’ dat de coronacrisis bestaande problemen heeft vergroot.


Dat is natuurlijk geen verrassende conclusie, maar ernstig is het wel. De problemen komen namelijk bovenop wat al langere tijd grote zorgen baart: de achterblijvende resultaten in met name basisvaardigheden als taal en rekenen. Dat heeft vergaande consequenties, want de basisvaardigheden dragen in belangrijke mate bij aan schoolsucces.

Nationaal Programma Onderwijs

Geen vrolijke berichten, maar gelukkig is er veel geld beschikbaar om de problemen aan te pakken. Dat geld, 8,5 miljard euro, komt uit het Nationaal Programma Onderwijs waarop scholen een beroep kunnen doen door subsidie aan te vragen. Dat moet dan wel snel gebeuren, want er is iedereen veel aan gelegen – en scholen zeker ook – om achterstanden op de kortst mogelijke termijn weg te werken. Immers: goed ontwikkelde basisvaardigheden als taal en rekenen werpen hun vruchten af bij alle vakken.


Drie stappen voor aanvragen subsidie

Het verkrijgen van de subsidie vraagt om een aantal stappen.

 1. Analyse achterstanden (april 2021)
  Met een scan maakt de school inzichtelijk waar de knelpunten zitten. Het ministerie van OCW heeft een stappenplan gemaakt voor deze analyse gemaakt. Dit is een vrijwillige handreiking aan scholen. De scan sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen. Het gaat dus nadrukkelijk niet om méér te doen, maar om de focus om te doen wat het belangrijkst is: het wegwerken van achterstanden. In deze fase gaat het vooral om het inzicht en nog niet om de oplossing.

 2. Kiezen interventies (mei 2021)
  Vanuit de subsidie kunnen scholen diverse interventies bekostigen. Welke interventies? Die staan op een door OCW opgestelde lijst. Ook de interventie van een adaptief systeem staat op deze lijst, waarbij taal en rekenen specifiek zijn uitgelicht. Dit sluit aan bij de digitale methodes voor Taal en Rekenen van Studyflow (zie verderop). De keuze voor de in te zetten interventies moeten scholen in mei/juni maken.

 3. Opstellen meerjarenplan (mei-juni 2021)
  De school moet in samenwerking met het bestuur in mei/juni een meerjarenplan opstellen. Daarin verantwoorden ze de gekozen interventies. Dit plan moeten scholen voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Ook de gemeente moet worden ingelicht voor een compleet beeld van alle scholen in de regio én voor eventuele extra ondersteuning.


Studyflow kan scholen helpen met inzicht en oplossingen

Uit alles blijkt: dit vraagt van scholen snel en adequaat schakelen. Studyflow helpt scholen daar graag bij. Hoe? Met een helder inzicht in waar de leerlingen staan, of ze op of onder het gewenste niveau zitten én met structurele oplossingen. Met onze oplossingen kunnen achterstanden daadwerkelijk, indien gewenst in relatief korte tijd, ingehaald worden. Maar bij inzet over langere tijd is het resultaat effectiever en duurzamer voor de leerling.

Studyflow biedt met haar materiaal deze drie oplossingsrichtingen voor leerlingen met achterstanden:

Voor brugklassers

Deze leerlingen ken je nog niet en dus is het belangrijk om het niveau te bepalen:

  • Een toets voor taal en/of rekenen om het niveau van de leerling te bepalen (en daarmee achterstanden op te sporen), inclusief een voorstel om die achterstanden ook daadwerkelijk weg te werken.
  • Daarna volgen alle leerlingen een programma met differentiatiemogelijkheden tijdens de mentoruren: snelle routes voor leerlingen die kleine achterstanden hebben; alle hoofdstukken voor grotere achterstanden voor een sterke basis.

Voor leerlingen vanaf leerjaar 2 en hoger

Van de leerlingen vanaf leerjaar 2 weet je al wat het niveau is en waar er mogelijk achterstanden zijn. Mocht dit toch niet helder zijn, dan bieden we diverse manieren om het niveau te bepalen. Met het inzicht kunnen verschillende oplossing geboden worden:

  • Een slanke, overzichtelijke rekenleerlijn waarmee adaptief werken mogelijk is of meer klassikaal ingezet kan worden. Met deze rekenleerlijn kunnen leerlingen op het gewenste niveau voor rekenvaardigheid komen. Een goede rekenbasis is belangrijk voor wiskunde, maar uiteraard ook voor andere vakken zoals economie en scheikunde. Met ons programma kun je een korte cursus geven, maar je kan het ook uitsmeren over één of twee schooljaren.
  • Ook voor taal bieden we een overzichtelijke leerlijn aan die zowel adaptief als klassikaal ingezet kan worden. Hiermee kunnen leerlingen hun eventuele achterstand op taal wegwerken. En ook voor taal geldt: het is belangrijk voor meer dan alleen Nederlands. Een goede beheersing van taal is de basis voor alle vakken.

Voor examenkandidaten

Examenkandidaten moeten een vastgesteld eindniveau behalen. Verschillende vakken zoals wiskunde, economie en natuurkunde steunen op taal- en rekenvaardigheden. Er is weinig tijd om achterstanden weg te werken:

  • Voor zowel taal als rekenen kan leerling specifieke lesstof ingezet worden. Gerichte oefening is belangrijk. Dat kan in eigen tijd en zelfstandig, dus met minder tijd van een docent.
  • Voor leerlingen zonder wiskunde kan nadat hiaten in kaart zijn gebracht en daar specifiek op geoefend is met speciale SE toetsen het rekenen afgesloten worden.

De oplossingsrichtingen van Studyflow sluiten precies aan bij wat de onderwijsinspectie nu van scholen vraagt. Ze zijn dus ook subsidieproof!

Als je nu of in het nieuwe schooljaar aan de slag wil om taal- en rekenachterstanden in te halen, neem dan contact met ons op. Een afspraak voor een presentatie of gesprek is dan snel gemaakt.

Leave a Reply