Motiveer jouw MBO studenten met nuttige rekenopgaven

Motiveer jouw studenten

Studenten motiveer je met lesmateriaal dat belangrijk is voor hun beroep en leven. MBO'ers moeten vanaf schooljaar ‘21-’22 functioneel leren rekenen binnen 5 thema’s, volgens de Expertgroep Herijking Rekeneisen.

Deze thema’s zijn; burgerschap, studie en werk, vervoer, vrije tijd en wonen. Hiermee komt er een betere aansluiting met de belevingswereld van studenten.

De aansluiting op de leefwereld is altijd al een belangrijk uitgangspunt voor Studyflow. Daarom gaan wij nog een stapje verder; je kan nu namelijk zélf de rekenstruikelblokken binnen jouw specifieke opleiding/beroep aanwijzen. Wij verwerken dit tot lesmateriaal in onze rekenmethode. Logisch Rekenen wordt hiermee de meest complete en motiverende rekenmethode voor het MBO.

Wil jij zien hoe jouw struikelblok een onderdeel vormt in het complete MBO rekenmethode van Studyflow? Vul hieronder jouw rekenstruikelblok in en wij laten je tijdens een afspraak het bijbehorend lesmateriaal zien. We zijn snel, maar geef onze auteurs wel 2 weken de tijd.

Vul hieronder jouw rekenstruikelblok in:

    Leave a Reply