Interview Functionele gecijferdheid

Interview Functionele gecijferdheid

Interview met Geeke Bruin-Muurling; (concept)auteur van Logisch Rekenen
Gedreven. Enthousiast. Overtuigd.
Die woorden komen direct bij je op als je met Geeke Bruin-Muurling praat. Door haar enthousiasme wil je al na vijf minuten het liefst zelf met een uitdagende, praktische rekensom aan de slag gaan. Geeke werkt als (concept)auteur van Logisch Rekenen voor Studyflow. Nu alweer negen jaar. Ze studeerde wiskunde in Delft en is gepromoveerd op de aansluiting van rekenen/wiskunde van het primair naar het voortgezet onderwijs. Ze was hiervoor werkzaam docent en lerarenopleider.

‘Voor mij draait alles om functionele gecijferdheid,’ vertelt Geeke. ‘Die is net zo belangrijk als geletterdheid. Je hebt niks aan rekentrucjes die wél het goede antwoord opleveren, maar niet tot werkelijk begrip leiden. Het gaat om de vraag: wat kun je met jouw rekenvaardigheden in het hier en nu? Op je werk, in de privésfeer, in de winkel. Goed rekenen is een basisvoorwaarde om als burger volwaardig te kunnen meedoen aan onze samenleving. En daar lever ik heel graag mijn bijdrage aan.’

‘Rekenen geeft grip op de werkelijkheid’
Het belang van goed rekenen is een diepgevoelde overtuiging van Geeke. Zo kijkt ze ook naar de wereld om haar heen. Vanuit de blik: ‘Wat kan ik met deze situatie om studenten het nut van rekenen te laten ervaren.’ Ze geeft een praktisch voorbeeld: ‘Studenten horen via de sociale media dat de mens gemiddeld 80 jaar wordt. Daarna lezen ze een bericht over een vrouw die op 81-jarige leeftijd is overleden aan COVID-19. Dan hoor ik de reactie: “Wel naar, maar ach, die vrouw was toch al ouder dan het gemiddelde.” Dat vind ik een interessant rekenvraagstuk met meerdere lagen. Ook moreel-ethische. Rekenen krijgt dan opeens een andere betekenis waarmee je ook grip krijgt op de werkelijkheid. Zo’n voorbeeld, vanuit een authentieke context, kan heel goed terechtkomen in Logisch Rekenen.’

‘Rekenen is tekenen!’
Op de vraag of rekenen dan niet moeilijker wordt, reageert ze stellig: ‘O nee, veel simpeler juist! Studenten ontdekken de onderlinge verbanden. Opeens valt het kwartje dat verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen ‘familie’ van elkaar zijn. Logisch Rekenen biedt daarom ook een generieke leerlijn met een solide begripsbasis. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat studenten het ook vóór zich zien. Met heldere visuele modellen. Een docent die ik observeerde in mijn onderzoek zei: “Rekenen is tekenen!”. Helemaal mee eens!’

Leave a Reply