De Leerput

De leerput

Stel je voor: Rumoer in de klas, leerlingen druk met elkaar aan het kletsen en andere kinderen met verwarring op hun gezicht. Wordt hier wel geleerd? Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet een gewenste situatie. Maar wat nu als deze leerlingen druk aan het redeneren zijn met elkaar over een vakinhoudelijke vraag? En als ze hun verwarring gebruiken om antwoorden te vinden?

Dat is precies wat James Nottingham voorstelt met zijn ‘Learning Pit’.

Read More

Beleidsadvies Rekenen VO

Belang van reken

Het rekenen heeft afgelopen jaren veel beleidswijzigingen meegemaakt, maar een ding is in die hele periode niet veranderd: Het belang van goede rekenvaardigheden.

Naast alle beleidswijzigingen is de instroom en behoefte per niveau erg verschillend. We hebben daarom een advies geschreven hoe je het rekenen in de huidige situatie zou kunnen organiseren.

N.B. dit is een algemeen advies, iedere school en onderwijs context is anders. Wil je graag een op maat advies? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee.

Read More

Belang van Rekenen

Belang van reken

Nu de rekentoets definitief is afgeschaft, staan scholen voor de vraag: “Hoe nu verder?” Aan de ene kant valt de verplichting van het toetsen weg, aan de andere kant blijft de verplichting om de rekenkennis op peil te houden. Het Ministerie van OC&W, de
Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) en Platform Rekenonderwijs VO (PReVO) zijn het er over eens; het is belangrijk om te zorgen dat alle leerlingen voldoende rekenvaardig zijn. Waarom eigenlijk?

Read More