Beleidsadvies Rekenen VO

Belang van reken

Het rekenen heeft afgelopen jaren veel beleidswijzigingen meegemaakt, maar een ding is in die hele periode niet veranderd: Het belang van goede rekenvaardigheden.

Naast alle beleidswijzigingen is de instroom en behoefte per niveau erg verschillend. We hebben daarom een advies geschreven hoe je het rekenen in de huidige situatie zou kunnen organiseren.

N.B. dit is een algemeen advies, iedere school en onderwijs context is anders. Wil je graag een op maat advies? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee.

VMBO BB/KB

 

Doelgroep: Voor bijna alle leerlingen is rekenen een behoorlijke uitdaging. Vaak stromen leerlingen onder niveau 1F binnen.
Inzet: Klassikaal, in de volgende stappen:
1) Klassikale uitleg 2) Gezamenlijk vragen op papier maken 3) Inoefenen in het programma.
Leerlijn: 2A, 2F, met extra aandacht voor de basisconcepten
Aantal jaar: 4 jaar rekenen op lessentabel
Samenhang
Wiskunde:
Er is inhoudelijk grote overlap met wiskunde. Toch adviseren we een extra les
per week om leerlingen op niveau te krijgen, extra aandacht te kunnen geven en te werken aan de transfer naar andere vakken. In onze nieuwe methode Logisch Wiskunde is rekenen netjes verwerkt, waardoor een extra les in de meeste gevallen niet nodig zal zijn.
Voor leerlingen zonder wiskunde in hun eindexamenpakket (±15%) is er een verplichting om het rekenen af te sluiten met een SE.

 

VMBO GL/TL

 

Doelgroep: Voor een groot deel van de leerlingen is rekenen een uitdaging en stroomt onder niveau 1F binnen.
Inzet: Klassikale lessen aan de hand van een lessenplan.
Leerlijn: 2F (voor goede leerlingen evt. 3F)
Aantal jaar: 3 jaar rekenen op lessentabel, het 4e jaar voor leerlingen voor wie dat
nodig is (de niveau toets niet halen).
Samenhang
Wiskunde:
Er is inhoudelijk grote overlap met wiskunde. Toch adviseren we een extra les per week om leerlingen op niveau te krijgen, extra aandacht te kunnen geven en te werken aan de transfer naar andere vakken. In onze nieuwe methode Logisch Wiskunde is rekenen netjes verwerkt, waardoor een extra les in de meeste gevallen niet nodig zal zijn.
Voor leerlingen zonder wiskunde in hun eindexamenpakket (±15%) is er een verplichting om het rekenen af te sluiten met een SE.

 

HAVO

 

Doelgroep: Een zeer gemengde groep. Met sterke instroom (leerlingen die later vaak een natuurprofiel kiezen), maar ook een groep met een zwakke basis, al dan niet onder niveau 1F.
Inzet: Klassikaal of zelfstandig, afhankelijk van de rekenvaardigheid van de groep.
Leerlijn: 3F
Aantal jaar: In de onderbouw (3 jaar) extra aandacht voor rekenen, daarna alleen voor de leerlingen die het nodig hebben.
Samenhang
Wiskunde:
Het is niet altijd mogelijk om in het al overvolle wiskunde curriculum
voldoende ruimte te kunnen creëren om het rekenen op niveau te krijgen en de transfer naar andere vakken te ondersteunen. Vandaar het advies om extra aandacht te besteden aan rekenvaardigheden naast de wiskunde lessen. In onze nieuwe methode Logisch Wiskunde is rekenen netjes verwerkt, waardoor een extra les in de meeste gevallen niet nodig zal zijn. Voor leerlingen zonder wiskunde in hun eindexamenpakket (±5%) is er een verplichting om het rekenen af te sluiten met een SE.

 

VWO

 

Doelgroep: De meeste leerlingen stromen in op of boven niveau 1F.
Inzet: Zelfstandig
Leerlijn: 3F
Aantal jaar: Alleen voor de leerlingen die het nodig hebben, zolang als nodig.
Samenhang
Wiskunde:
Het is niet altijd mogelijk om in het al overvolle wiskunde curriculum
voldoende ruimte te kunnen creëren om het rekenen op niveau te krijgen. Vandaar het advies om extra aandacht te besteden aan rekenvaardigheden naast de wiskundelessen. In onze nieuwe methode, Logisch Wiskunde, is rekenen netjes verwerkt, waardoor een extra aandacht in de meeste gevallen niet nodig zal zijn.

 

Achtergrond cijfers

Resultaten rekentoets en daarmee uitstroom niveau (toen er nog een rekentoets werd afgenomen)

 

PPON-onderzoek: instroom rekenvaardigheid per niveau

Leave a Reply