Rekenonderwijs is belangrijk

Nu de rekentoets definitief is afgeschaft, staan scholen voor de vraag: “Hoe nu verder?” Aan de ene kant valt de verplichting van de toets weg, aan de andere kant blijft de verplichting om de rekenkennis op peil te houden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) en Platform Rekenonderwijs VO (PReVO) zijn het er over eens; het is belangrijk om te zorgen dat leerlingen voldoende rekenvaardig zijn. Maar waarom is rekenen zo belangrijk?

Essentieel in het dagelijks leven

Rekenen is net als lezen en schrijven een basisvaardigheid die je nodig hebt om je te kunnen redden in de maatschappij. Je komt dagelijks in aanraking met rekenen. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met geld, rekenen met tijd en het gebruik van procenten.

Betaalt zich uit in andere schoolvakken

Docenten van verschillende schoolvakken merken het positieve effect van leerlingen die rekenvaardig zijn. Rekenen is belangrijk bij vakken als economie, scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde. Veel scholen hebben laten zien dat specifieke aandacht voor rekenonderwijs (binnen of buiten de wiskundeles) er voor zorgt dat resultaten omhoog schieten. Aandacht voor rekenen betaalt zich dus dubbel terug.

Goede basis voor vervolgopleidingen en beroepsveld

Bewuste aandacht voor rekenen is jaren geleden ontstaan door de constatering dat de rekenvaardigheden van leerlingen na het voortgezet onderwijs niet voldoende waren. Voor veel vervolgopleidingen is gebleken dat een goede beheersing van deze vaardigheden nodig is om de studie succesvol af te ronden. Ook werkgevers liepen tegen het probleem aan dat het rekenniveau vaak te laag was. Niveau 2F wordt aangehouden als het niveau dat alle Nederlanders zouden moeten beheersen om op het gebied van rekenen maatschappelijk goed te kunnen functioneren.

“Wat betekent dit nu voor het rekenonderwijs op school”

De rekenwereld verkeert op dit moment nog in een overgangsperiode. Dat betekent dat het nog niet precies duidelijk is tot welk beleid de beslissingen van de kamer leiden. Het ministerie van OCW heeft wél aangegeven dat scholen het rekenniveau van leerlingen op peil moeten houden. Daarin zijn scholen vrij om te bepalen hoe zij dit borgen. Op dit moment is er extra aandacht voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Mogelijk moeten zij in deze overgangsperiode toch een rekencijfer behalen. Daarnaast hebben MBO-opleidingen al aangegeven dat zij i.i.g. aan de verplichting om de referentieniveaus te borgen en toetsen blijven vasthouden.

Advies en proeflicenties    Contact